top of page
  • תמונת הסופר/תניב דוד

ניב בן דודהטעויות הנפוצות ביותר בהגשת תביעות ביטוח לזרים בישראל:במאמר זה נספק מידע על הטעויות הנפו


ונים בתהליך הגשת תביעה, ונספק עצות למניעת טעויות ולהגשת תביעה חזקה ומקצועית.

  1. אי הבנת הכיסויים: חשוב לקרוא בקפידה את תנאי הפוליסה ולהבין את הכיסויים הקיימים בה. יש לוודא כי הפצת הפוליסה כוללת את הכיסוי שאתם זקוקים לו.

  2. חסרות ראיות: חשוב לצרף לתביעה ראיות מכוונות וחזקות כדי לסייע למחות בטענות של חברת הביטוח. כל ראיה חיונית צריכה להיות מצורפת לתביעה.

  3. תביעה חסרת כותרת: חשוב לכתוב כותרת ברורה ומדוייקת על התביעה, כדי שתהיה ברורה לחברת הביטוח ולבית המשפט מה התביעה מייצגת.

  4. טעויות במילון המונחים: חשוב להבין את מונחי הביטוח והמונחים המשפטיים הקשורים לתחום ולוודא שכל מונח נכון ומדוייק.

  5. חסרות פרטים אישיים: חשוב להזין את כל הפרטים האישיים בדיוק ובמלואם, כדי להבטיח קליטה מדוייקת של התביעה ושל כל הרלוונטי לתביעה.

צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page